Lot

De rode draad in mijn leven is bezig zijn met levensvragen over mezelf en de wereld om me heen. Wie ben ik, wat kom ik hier doen met daarbij een grote nieuwsgierigheid naar de mensen om me heen. Hoe gaan we om met (emotionele) pijn, wat is ervoor nodig om geluk te ervaren en wat is nou eigenlijk het goede leven?

Met deze vragen bewandel ik mijn levenspad. Een pad van innerlijke reflectie en (zelf)onderzoek naar de psyche van de mens binnen haar cultuur. De mystieke stromingen brachten/brengen me veel inzicht, wijsheid en inspiratie. Hoewel de mensen in mijn dagelijkse leven en het leven zelf me spiegelen wat ik bij mezelf nog mag aankijken om zo mijn innerlijk werk weer te doen.

Het leven schonk ons twee kinderen die mijn beste leermeesters zijn. Het moederschap heb ik gecombineerd met een proces van bewustwording, innerlijke groei en studie. Stap voor stap ontdekte ik de levenskunst en leerde ik het leven te leven vanuit een innerlijke kracht en wijsheid.

Vanaf 2001 run ik mijn eigen praktijk waarbinnen ik mijn passie kan uitoefenen. Namelijk om mensen uit nodigen om weer meer in contact te komen met hun innerlijke kracht. Emotionele pijnen en angsten te bezien en te overwinnen, zodat de weg wordt vrijgemaakt naar hun ware staat van zijn. Om op deze manier hun ware potentie te kunnen leven in verbinding met de wereld om hun heen.

Dankbaar voor de openheid en het vertrouwen van mijn afnemers ervaar ik het als een bevoorrechte taak om met ieder van hun een stukje mee te mogen reizen op hun persoonlijke levenspad. Je bent van harte welkom. 


CV – Opleidingen

 • Opleiding tot psychosociaal therapeut. (1998-01).
 • Opleiding tot mediator. (2004-05).
 • Onderzoeksmaster, studie: Conflictmanagement (Universiteit Maastricht). (2005-06).
 • Opleiding hormoonleer. (2012-13).
 • Opleiding Inca Sjamanisme. (2016-19).

Cursussen

 • Neuro-change-solutions. Neurowetenschap.
 • Systeemgerichte en transformatieve aanpak bij multiculturele familie mediation (NIP), peermediation (NIP).
 • Maandelijkse colleges business spiritualiteit (Paul de Blot-Nyenrode).
 • Trainingen Transactionele analyse.
 • Emotiemanagement,
 • Feng Shui, Ayurveda.
 • Orthomoleculaire voedingsleer en suppletie.

Organisaties:

 • Interim: Personeel & Organisatie / HRM / Knelpunten en tevredenheidsonderzoeken binnen verschillende organisaties.
 • Mediator, (conflict)coach.
 • Slachtofferhulp. 
 • Oprichtster en het faciliteren van Trainingshuis Veghel/Heppie Hoom. Opstap woning voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 • Gastcolleges: Buitengewoon: zorginstellingen, scholen voor speciaal onderwijs en hogescholen. 

Publicaties:

 • Boek: Buitengewoon: De psychosociale en praktische uitdagingen waar ouders/verzorgers voor komen staan bij het opvoeden van een kind met een handicap. Uitgeverij: Acco. 
 • Artikel: Creatief omgaan met de mediationovereenkomst. Door Lot Steenberghe-Blokpoel en Jan Vermeulen. Tijdschrift: Conflicthantering. 
 • Artikel: Potentiële conflictbronnen tussen ouders en schoolteam in het speciaal onderwijs. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflicthantering. 

Nautisch i.v.m. het project Zeilend-Bezield

 • Zeil-instructeur bij o.a. Aqua Vitesse.
 • Wedstrijdzeilen: stuurvrouw op verschillende schepen.
  • Vaargebieden: Nederland, Kroatië, België, Engeland, Frankrijk, op zee en binnenwateren.
 • Nautische certificaten: Theoretische kust navigatie (TKN). Vaarbewijs 1 en 2 en Marifooncertificaat.

Kwaliteiten

In een proces om mezelf beter te leren kennen was een van de opdrachten om erachter te komen wat mijn kwaliteiten zijn. Deze heb ik voorgelegd in mijn netwerk: kwaliteiten