Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk LOT verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de (online) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht gegeven van hoe de persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De mogelijkheid tot communicatie-uitwisselingen via: telefoon, e-mail, WhatsApp etc. Hierover meer bij ‘bewaren en omgang met jouw gegevens’.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Te informeren over wijzigingen, vernieuwen van de diensten
 • De mogelijkheid te bieden om een account aan te maken voor bijv. de onlineprogramma’s.
 • Het afhandelen van jouw betaling voor o.a. onlineprogramma’s.

Bewaren en omgang met jouw gegevens
Praktijk LOT zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 1. E-mailuitwisseling: mocht jij gevoelige persoonlijk vragen stellen via e-mail wordt deze zo spoedig mogelijk beantwoord. Na beantwoording wis ik deze e-mail uitwisselingen binnen max. 1 week.
 2. Gevoelige persoonlijke vragen via WhatsApp worden na beantwoording verwijderd uit de telefoon.
 3. Mogelijk maak ik op papier nog wat aantekeningen. Deze worden toegevoegd in het client dossier en bewaard in de brandkast.
 4. Mogelijk digitale client dossiers worden van de computer afgehaald en bewaard op een externe harde schijf. Ook deze wordt bewaard in de brandkast.
 5. Computer, telefoon, en brandkast zijn beveiligd.

Gegevens over jouw activiteiten op de website
Onderstaande gegevens kunnen door website developer worden geanalyseerd ter optimalisatie van de website/opbouw en klanten interesse.

 • Gegevens over jouw surfgedrag op deze website om daarmee de site te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Foto’s op social media en webiste

Deze worden alleen met toestemming van de desbetreffende personen gepubliceerd.

Minderjarige bezoekers
Praktijk LOT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lotblokpoel.nl . Dan zal deze informatie worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lotblokpoel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk op jouw verzoek gereageerd.

Delen met anderen
Praktijk LOT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Praktijk LOT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lotblokpoel.nl