Workshops

Praktijk LOT:

Talenten-inzicht

Je wordt deze dag meegenomen op een innerlijke reis, waarbij je gaat ontdekken wat je talenten zijn. In diepgaand contact met jezelf en ont-moeting met anderen. Je wordt hierbij uitgedaagd om het roer in eigen handen nemen en jouw zielekoers op te sporen en te bevaren. Lees verder.


Ontdek je Levensmissie

Deze dag staat in het teken om je levensmissie te ontdekken die erop wacht om ontdekt te worden en te leven. Wat is jouw droom, waar gaat jouw ziel van zingen? Wat vraagt er diep van binnen in jou om geleefd te worden? Lees verder. 


Verlicht je Brein

Verlicht-je-brein is een intensieve praktijkgerichte workshop voor spirituele ontwikkeling, gericht op de activatie van de kundalini en pijnappelklier. Verlicht-je-brein is enerzijds gebaseerd op deze eeuwenoude kennis en tevens op de nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschap, epigenetica en kwantumfysica. De missende link tussen wetenschap en geest. Lees verder. 


Nusta Karpay inwijdingsweg

De Nusta Karpay is een inwijdingsweg die hoort bij het Inca-sjamanisme. Het ontwaakt de Kundalini en herstelt de balans tussen het vrouwelijke (Ida-maan) en het mannelijke (Pingala-zon) in je. Hierdoor werken de inwijdingen bewustzijnsverruimend, verzachten het ego en geven je richting aan wie je werkelijk bent. Het verbindt je met jouw talenten, zodat je deze kunt ontplooien om te delen met de wereld. Als gevolg daarvan vindt er ook heling plaats in Pachamama, onze aarde. Lees verder. 


Zeilend Bezield:

Zeilend Bezield is een initiatief dat ik samen organiseer met Eric de Jager. De workshops die we geven zijn hoofdzakelijk in Brouwershaven en het Grevelingenmeer. Voor meer informatie over onderstaand aanbod verwijs ik je naar de website: Zeilend Bezield


Proeverijen

Zeilend Bezield biedt een paar keer per jaar laagdrempelige proeverijen.


Loef en lij van je Levensverhaal

Een heerlijke 2 daagse op het water in ontspannen en veilige sfeer in een kleine groep. De workshop daagt je uit om je te bezinnen op je levensverhaal, en nodigt je uit om deze een dienende betekenis te geven aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Lees verder. 


Bezield leiderschap

Wij zien bezield leiderschap als een proces. Waarbij dit proces – in onze ogen – even belangrijk is als het resultaat. Het gaat hierin om ieders specifieke authentieke weg. De koers die jij hebt te gaan met gebruikmaking van jouw specifieke kwaliteiten. Met passie leiding nemen over jouw koers, jouw richting en daar vorm aan geven; ook tijdens storm, mist en windstilte. De basis van bezield leiderschap begint volgens ons dus bij jezelf om vervolgens ook andere te bezielen, te inspireren en te ondersteunen en wellicht ook leiding aan te geven. Met andere woorden: bezield leiderschap is a way of life. Lees verder. 


Voor meer informatie of interesse kun je contact opnemen via info@lotblokpoel.nl