Workshop : ’t Coniferenoverleg

Workshop : ’t Coniferenoverleg

Deze workshop is een vervolg op het gastcollege Buitengewoon.

Voor wie: voor professionals, leerkrachten, managementteams, die werken met mensen met special needs.
Betreft: conflictmanagement in speciale zorg.


Ouders van Special Needs

De uitdagende ‘lastige’ ouders waarmee je te maken krijgt in de speciale zorg. Overbezorgd, over-betrokken, over-kritisch of juist de ‘uitblink-ouders-in-afwezigheid’.  Hoe verhoudt je je als professional in de zorg ten opzichte van deze ouders en/of welke (voor)oordelen gaan er door je hoofd? Hoe voorkom je nu dat je blijft steken in het ‘coniferenoverleg’ en kom je als professional, ondanks de wellicht lastige communicatie, toch tot een goede, gezamenlijke, ondersteuning voor het kind met de handicap? Een uitdagende taak.

Om hier antwoorden op te krijgen is het, naast inzicht in het psycho-sociale proces dat ouders doorlopen, van belang om inzicht in de dynamiek van ‘t Coniferenoverleg‘ te hebben. Een fenomeen dat zichtbaar werd in twee verschillende onderzoeken. Ouder praten onderling met elkaar over professionals en de organisatie, en professionals praten met elkaar over de ‘lastige’ ouders, maar niet genoeg met elkaar. Hierdoor blijven kansen liggen en frustraties bestaan.

Deze beschouwingen worden tijdens deze workshop besproken, waarbij je tools krijgt die je kunt inzetten ter optimalisering van een constructief dialoog met deze doelgroep.

 


De opbouw van deze workshop:

Er wordt op een toegankelijke wij­ze ingegaan en geoefend met de volgende thema’s:

  • Dienend leiderschap,
  • Conflictbronnen,
  • Van angst-denken naar creatie-denken. Kansen.
  • Betekenisgeving.

Het uiteindelijke doel

  • Het op maat snoeien van de ‘coniferen’ om tot een onderling constructief en creatief dialoog te komen.

Organisatie

  1. Max. groepsgrootte: 18 personen.
  2. Duur: Een dag.
  3. Locatie: de bijeenkomst vindt plaats op de locatie die de opdrachtgever wenst binnen Neder­land of België.
  4. Tarief workshop: op aanvraag

Mocht u interesse hebben, neem dan gerust contact op via info@lotblokpoel.nl