’t Coniferenoverleg

Workshop : ’t Coniferenoverleg

Deze workshop is een vervolg op het gastcollege Buitengewoon.

Voor wie: voor professionals, leerkrachten, managementteams, die werken met mensen met handicap.
Betreft: conflictmanagement in speciale zorg.


Voorbij de Coniferen

Het Coniferenoverleg’ is een fenomeen dat zichtbaar werd tijdens twee onderzoeken die ik deed onder ouders en leerkrachteen. Ouders praten onderling kritisch met elkaar over professionals en de organisatie enerzijds. Anderzijds praten professionals kritisch met elkaar over de ‘lastige’ ouders, maar vaak zonder constructief overleg met elkaar.

Hoe voorkom je nu dat je blijft steken in ‘coniferenoverleg’, en kom je als professional en ouders, ondanks de soms lastige communicatie, toch tot een wederzijds gedragen ondersteuningsplan voor het ‘buitengewone’ kind?

Om hier antwoorden op te krijgen is het, naast inzicht in de psychosociale aspecten die ouders kunnen tegen komen tijdens de opvoeding, van belang om inzicht te krijgen in de dynamiek die er kan ontstaan als ouders  de coniferen passeren om wel het contact aan te gaan. Frustraties, irritaties en aannames zijn dan vaak hoog opgelopen, zodat de kans op onderlinge storingen aanwezig is.


Er wordt tijdens deze workshop ingegaan en geoefend met interventies die je in kunt zetten bij lastige gesprekken. Ter optimalisering van een constructief dialoog.


De opbouw:

Er wordt op een toegankelijke wij­ze ingegaan en geoefend met de volgende thema’s:

 1. Escalatie-conflictladder,
 2. Conflictbronnen,
 3. Persoonlijke houding t.o.v. conflicten,
 4. Drama-driehoek: hoe overstijg ik deze?
 5. Van conflict naar dialoog,
 6. Houvast in het conflictgesprek,
 7. Betekenisgeving.

Er wordt gewerkt met opdrachten en oefen-casussen.


Doelen:

 1. Conflictinzicht,
 2. Conflict-vaardiger,
 3. Dialoog-vaardig.

Organisatie:

 1. Max. groepsgrootte: 15 personen.
 2. Duur: Een dag.
 3. Locatie: de bijeenkomst vindt plaats op de locatie die de opdrachtgever wenst binnen Neder­land of België.
 4. Tarief workshop: op aanvraag

Mocht u interesse hebben, neem dan gerust contact op via info@lotblokpoel.nl