Methodieken Praktijk LOT

Methodieken en stromingen Praktijk LOT

Hieronder bespreek ik verschillende theorieën of stromingen aan de hand van:

  • Korte omschrijving van de theorie,
  • Link naar het aanbod in de praktijk.

Inca sjamanisme

Deze Q’ero healings zijn afkomstig uit Inca Sjamanisme. Dit is een eeuwenoude en vermoedelijk de oudste spirituele stroming op aarde. Het Inca Sjamanisme helpt je bij het vinden van jouw levensbestemming. De rituelen, de healings en de inwijdingen zorgen ervoor dat blokkades worden opgeheven, zodat je kan worden wie je werkelijk bent.

Deze Inca of Q’ero Sjamanen zijn directe afstammelingen van de Inca’s en wonen in het centrale Andes gebergte in Peru. Ze leven in harmonie met de natuur in de overtuiging dat alles met elkaar verbonden is en dat alles bestaat uit levende energie die wordt aangestuurd door twee bronnen: de kosmos en de aarde. Zij gaan ervan uit dat ziektes en trauma’s zich vastzetten in het energieveld om ons lichaam heen. Dit zorgt voor een disbalans. Door dit energieveld te zuiveren kan herstel optreden en kan ziekte geheeld worden voordat die zich in het lichaam manifesteert. Het Inca Sjamanisme een heel krachtige en effectieve manier om onze blauwdruk te ontdekken, onze trauma’s, negatieve emoties te elimineren en het verleden los te kunnen laten.

Het Inca sjamanisme omvat tevens het holisme en kwantumtheorie. De essentie is dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en er een coherente ordening is tussen alle delen.

Praktijk LOT: biedt Inca-sjamanistische rituelen-, healings en inwijdingen aan. Er wordt gewerkt met het medicijnwiel en het levenswiel (Kelten), geleide meditatie, visualisaties, ademhalingstechnieken en intenties.


Logotherapie

Korte omschrijving
Logotherapie werd ontwikkeld door Viktor Frankl. De Logotherapie beschouwt het zoeken naar betekenis of zin als de primaire menselijke motivatie en geen secundaire rationalisatie.

Het is het doel is om de cliënten te begeleiden op hun weg naar het vinden van concrete betekenissen in hun respectievelijke levenssituaties. Logotherapie biedt hulp in de heroriëntatie op het leven door middel van het serieus ingaan op de existentiële vragen en biedt herstel door het versterken van het vertrouwen in de onvoorwaardelijke zin van het leven en de waarde van de persoon. Een mens is niet slechts een marionet van biologische of erfelijke krachten en product van zijn milieu, maar de mens is altijd vrij om zelf positie te kiezen ten opzichte van innerlijke bepalingen en uiterlijke omstandigheden. Omdat mensen de mogelijkheid hebben te kiezen zijn zij ook verantwoordelijk voor hun beslissingen. Logotherapie en Existentiële Analyse wordt sinds decennia internationaal erkend als een empirisch ondersteunde humanistische school voor psychotherapie

Praktijk LOT: De pijlers van een zinvol bestaan zijn verwerkt in het gehele aanbod van Praktijk LOT en mede visualisaties.


De Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering, ontwikkeld in de jaren 1950-1960 door de Canadese psychiater Eric Berne.

In de TA wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen onderling (Transacties). Van daaruit wordt het verband gelegd met de interne wereld van de persoon (Egotoestanden) en met de externe wereld, zoals een organisatie, een team of het gezin waar de persoon deel van uitmaakt. Een van de onderdelen van de TA vormt de dramadriehoek. Deze bestaat uit: een Aanklager, een Redder en een Slachtoffer. Dat zijn minder effectieve, niet-gelijkwaardige rollen waarin je terecht kunt komen in de communicatie. Via de dramadriehoek zijn rollen van mensen binnen een systeem of organisatie gemakkelijk te analyseren en om te buigen tot gezonde onderlinge verhoudingen.

Praktijk LOT: Bij vastgelopen relaties, conflicten en het zelfbeeld wordt veelal gebruik gemaakt van instrumenten uit de TA.


Soefisme

Korte omschrijving
Het soefisme is een spirituele levenshouding die ons kan helpen ons ware zijn te ontdekken en vrijer te staan tegenover onze beperkingen. Deze vorm van soefisme is universeel omdat het de mystieke kern van alle religies eert als inspiratiebron. Het soefisme is filosofie, psychologie en/of religie en voeding voor de ziel.

Praktijk LOT: In het gehele praktijk aanbod is het soefisme verweven. Bijv. de ‘innerlijke reis’ is gebaseerd op 40 bondige soefiteksten.


Business Spiritualiteit

Om de betekenis van Business spiritualiteit te verduidelijken citeer ik Paul de Blot: ‘Business Spiritualiteit valt onder organisatievernieuwing, maar wel vanuit de diepere spirituele kracht en zingeving van een organisatie. Het gaat daarom in de eerste plaats om het deskundig zakendoen, dat is effectief iets presteren. Deze (meetbare) prestatie is niet noodzakelijk geldelijke winst, maar o.a. ook op bijv. het onderwijs van toepassing.

Bij Business Spiritualiteit gaat het om een verinnerlijkingsproces, dat steeds meer het verstandelijk vermogen overstijgt en voortdurend dieper in de bewustwording doordringt. We kunnen het omschrijven als het afpellen van een ui, laag voor laag, totdat we op de kern terecht komen. Het inzicht verdiept zich steeds meer door verschuiving van het verstand naar het hart. De zintuiglijke en verstandelijke zekerheid van buiten verliest haar greep op de werkelijkheid en wordt zelfs vaak chaotisch. Dan kan de zoektocht naar zekerheid naar binnen verspringen en een innerlijk inzicht worden. Dit wordt een paradigmaverschuiving genoemd. Je krijgt dan dieper inzicht vanuit het hart en voel intuïtief aan wat je moet doen.

De IJsberg is te gebruiken voor het individu en/of als organisatiemodel en heeft een existentieel humanistisch uitgangspunt met een spirituele inslag’.

In zijn proefschrift (2004) is de IJsbergtheorie uitgewerkt die in zijn theorie bestaat uit drie niveaus, t.w.: het ‘doe’- of  deskundigheidsniveau, het niveau van de samenwerking en het niveau van de zelfkennis wat hij het Zijnsniveau noemt.

De top van de IJsberg vormt het Deskundigheidsniveau. Dit begint door het verlangen iets goed te doen of steeds beter te doen. Op dit niveau is vooral de zakelijke vakkundigheid van belang. Hier worden doelgerichte en rationele beslissingen genomen. Op het Samenwerkingsniveau eronder worden beslissingen genomen. De beslissingen worden in de samenwerking worden uitgewisseld en het zakendoen te organiseren (orgware). Goede samenwerking heeft vaak met ongrijpbare factoren en is niet in regels vast te leggen. Vandaar dat dit niveau voor het grootste gedeelte onder het wateroppervlak ligt. Op dit niveau ontwikkelen zich de normen en waarden op het gebied van de business ethiek en de verantwoordelijkheid van de ondernemer. De menswaardigheid krijgt hier gestalte.

Het niveau van de zelfkennis of het Zijnsniveau is de diepste laag en ligt geheel onder water. Hier spelen zich de innerlijke processen af, psychologische, culturele, religieuze en spirituele processen. Dit is de software van de organisatie, te omschrijven als niveau van creativiteit, zingeving-, inspiratie- en intrinsiek- motivatiesysteem.

Ofwel:

  • Niveau van doen/deskundigheid (hardware) doelgericht handelen, zakendoen, missiedienst leveren, rationeel, streven naar gelijkheid
  • Niveau van sociale waarden / samenwerking (orgware). Niveau van sociale waarden, (diepe) vragen stellen, Verbinding, visieontwikkeling, beslissingen, samenwerking, samenhorigheid
  • Zelfkennis/zijnsniveau (software). Genetische code: visie, creativiteit, inspiratie, wensen, idealen, Intrinsieke motivatie, spirituele krachten, zingeving, schoonheid, vrijheid, goedheid, ruimte voor tegenstellingen voor anders zijn.

Praktijk LOT: Business Spiritualiteit loopt als een rode draad door het aanbod in levens- en loopbaan coaching van de Praktijk.