Wat is business spiritualiteit

Het is al weer heel lang geleden dat ik het boek van Paul de Blot las over Business spiritualiteit. Maar ik weet het nog goed dat ik aan boord was, zijn boek las en dacht: ‘ik moet deze man ontmoeten’! De Blot had een leerstoel business spiritualiteit op Nijerode en daarmee was zijn e-mail adres gemakkelijk te achterhalen. Die maandag stuurde ik hem een mail of het mogelijk was om eens een college bij hem te kunnen volgen. Nog geen uur later ontving ik een reactie van hem met een uitnodiging voor een college dat hij weer ging geven. Dit was het begin van een jarenlange maandelijkse reis naar Breukelen om zijn inspirerende en leerzame lezingen bij te wonen.

Maar wat is dat nou eigenlijk, Business spiritualiteit?

Business spiritualiteit is volgens de Blot het belang om zaken te doen met hoofd en hart, de  balans tussen idealisme en realisme en met aandacht voor de interactie tussen mensen en de mens als spiritueel wezen.

De Blot pleit in zijn werk voor bedrijfsvoering met de menselijke maat als uitgangspunt, hetgeen bijdraagt aan zakelijk succes. Het is hierbij zaak om terug te gaan naar de bron van de organisatie. Naar de droom van de grondlegger. Wat is de zin van de organisatie en wat wil de onderneming bereiken? Maar ook het belang om medewerkers weer in contact te brengen met hun eigen bezieling en verlangens. Als dit onderling gedeeld wordt tussen collega’s, ontstaat er intern een bezieling, waardoor de organisatie weer vleugels krijgt.

Spiritualiteit en management zijn in mijn ogen dus niet meer los te koppelen en is een beter alternatief voor de wijdverspreide managementstijl die vooral gericht is op: beheersing, controleren, winst verhogen, marktwerking en efficiency.

En je raad het dus misschien al. Het werk van de Blot dient als kapstok in mijn programma en richt zich op leidinggevenden die op een niet zweverige wijze de verbinding willen maken tussen ziel en zakelijkheid.

Met dank aan Paul de Blot (1924 – 2019)

Paul de Blot