Sjamanistische afscheidsriten bij leven en dood

Onlangs werd me gevraagd om een sjamanistisch afscheidsrite uit te voeren bij een dierbare die net was overleden. Met enige aarzeling of ik dit praktisch en emotioneel wel aan kon ging ik toch akkoord. Dit was de eerste keer dat ik deze rite uitvoerde.

Verschillende afscheids- of doodsriten

Tijdens het leven

Binnen sjamanistische tradities zijn er verschillende afscheids- of doodsriten te onderscheiden. Riten na de dood, maar ook tijdens het leven. Doodsriten tijdens het leven zijn inwijdingsriten uit de oudheid die geïnitieerde of toekomstige sjamanen een overeenkomstige symbolische dood laten doormaken. Ze voeren rituelen uit en leren via spirituele vluchten de dood en de oneindigheid kennen terwijl ze nog leven. Ze ontdekken de plattegronden van het hiernamaals en ontvangen krachtig genezende gaven om hun werk als sjamaan hier op aarde te kunnen doen.
Daarnaast ondergaan ze deze riten om hun diepste angsten onder ogen te komen en om voorbij hun ego te komen. Er komt een moment dat ze geen angsten meer ervaren, zich niet langer meer identificeren met het ego en omgeven zijn door wit licht, dat onafscheidbaar van hen is geworden. Dit is het moment dat het ego en de dood niet langer in hen leeft. Ze hebben het als het ware uitgebannen. Vandaar de benaming ‘doodsrite’.

Na overlijden (de spiraal van chakra’s)

De spiraal van de chakra’s is een rite die plaats vindt vlak na overlijden en in ieder geval niet later dan veertig uur nadat de laatste adem is uitgeblazen.

Wanneer de hersenen stoppen lost het elektromagnetisch veld dat door het centrale zenuwstelsel wordt gevormd op en verlaat het lichtend energieveld (LEV) het fysieke lichaam. Meestal keer keert het lichtend energieveld na overlijden zonder moeite terug naar de spirituele wereld, behalve als er sprake is van een onnatuurlijke, vervroegde of uitgestelde dood. Deze rite kan helpen om het lichtend energieveld volledig te bevrijden.

Met een spiraalvormige bewegingen worden alle chakra’s geopend. Op dit moment kan het LEV al vertrekken via een van de chakra’s. Vanuit de voeten ondersteun je het lichtgevend energieveld richting de kruin, waardoorheen het uiteindelijk vertrekt. De rite wordt afgesloten met het één voor één sluiten van de chakra’s. Het sluiten van de chakra’s zorgt ervoor dat het lichtlichaam niet meer terug kan keren in het fysieke omhulsel of vervuild kan raken door de energieresten in het lichaam. Hierdoor gaat het volledige bewustzijn van de overledene terug naar de bron. 

Gedragen door het stilzwijgende fijn publiek en de serene sfeer die er hing kon ik mijn werk in alle rust, aandacht en vertrouwen uitvoeren. Het was hoe dan ook voor mij een unieke en intense ervaring. Vooral het moment dat ik de chakra’s aan het sluiten was bekroop me even het gevoel: ‘wie ben ik om dit te mogen doen?!’ Toch voelde het oké, alsof met het sluiten van de chakra’s de overledene energetisch werd gemummificeerd.

Dank aan de nabestaande om dit te mogen doen.


In onderling overleg en met een aantal voorwaarden ben ik bereid om de spiraal van de chakra’s uit te voeren bij een dierbare van jou die is overleden.