Gewijde ruimte

Een gewijde ruimte opzetten 

Voordat de Inca Sjamanen een ritueel uitvoeren zetten ze een gewijde ruimte op. Dit doen ze door de krachten van de natuur aan te roepen. Hierdoor wordt de energie in de ruimte hoger, waardoor rituelen, healings en inwijdingen krachtiger en effectiever worden.

Het openen van deze ruimte is een soort gebed waarbij je de windrichtingen met bijbehorende archetypen aanroept. Je strekt de armen uit in de windrichting die je aanroept met de bijbehorende archetypen. Het ritueel begint doorgaans in de richting van het oosten. Het aanroepen wordt vaak ondersteund met een ratel, Floridawater en met Palasanto (heilig hout).

Toen ik hier voor het eerst mee in aanraking kwam en het ging praktiseren voelde het voor mij eigenlijk een beetje oppervlakkig of zelf wat kinderachtig aan. Maar in de loop der tijd werd het steeds krachtiger, omdat ik de diepgang meer ging begrijpen en ervaren. Elk archetypen heeft een diepe en veelomvattende betekenis en dit werd steeds meer voelbaar en daarmee werd de energie krachtiger.

In het kort de archetypen uitgelegd. Volgens de Inca Sjamanen vertegenwoordigen de zes richtingen samen de zeven organiserende principes van het universum. Dit zijn:

 1. Slang: de kracht van genezing.
 2. Jaguar: vernieuwende, transformerende kracht.
 3. Kolibrie: het sjamanistisch ontwaken en gids van de zielen.
 4. Condor/ adelaar: visie en boodschapper van de kosmos.
 5. Moeder aarde: het vrouwelijk ontvankelijk en voedend principe.
 6. Vader hemel/zon: de scheppende levenskracht.

Alle archetypen en symbolen kennen wij in ons onderbewustzijn. Door dit openingsritueel komen deze krachten vrij. Een meer uitgebreider versie van de krachtdieren kun je hier lezen. 


Opening gewijde ruimte

 • Aan de winden van het Oosten.
 • Grote adelaar, Hatun Kuntur.
 • Kom tot ons van de plek van de rijzende zon.
 • Houd ons onder jouw vleugel.
 • Toon ons de bergen waar we alleen maar van durven dromen.
 • Leer ons vleugel aan vleugel te vliegen met de Grote Geest.
 • Hayaya

 • Aan de winden van het Zuiden.
 • Grote Slang, Sachamama.
 • Wikkel je lichaam van licht om ons heen.
 • Leer ons het verleden los te laten zoals jij jouw huid loslaat
 • om zacht over de aarde te gaan. Leer ons de weg van schoonheid.
 • Hayaya

 • Aan de winden van het Westen.
 • Moeder Jaguar, Otorongo.
 • Bescherm onze medicijnruimte.
 • Leer ons de weg van vrede, van integriteit.
 • Toon ons de weg voorbij de dood.
 • Hayaya

 • Aan de winden van het Noorden.
 • Kolibrie, Sewar Kenti.
 • Grootmoeders en grootvaders, ouden.
 • Kom en verwarm je handen bij onze vuren.
 • Fluister tot ons in de wind.
 • We eren hen die voor ons kwamen.
 • En zij die na ons komen, de kinderen van onze kinderen.
 • Hayaya

 • Moeder Aarde, Pachamama.
 • We zijn bijeengekomen voor de heling van al uw kinderen.
 • Het stenenvolk, het plantenvolk
 • De vierbenigen, de tweebenigen, de kruipende wezens,
 • De wezens met vinnen en schubben, met bont en met vleugels. Al onze relaties.
 • Hayaya

 • Vader Zon, Inti.
 • Grootmoeder Maan, Sterrenvolken.
 • Grote Geest, u die bekend staat onder duizend namen.
 • u die de onnoembare bent.
 • Dank dat u ons samenbrengt.
 • En ons in staat stelt het lied van het leven te zingen.
 • Hayaya