Escalerende van conflicten

Escalerende van conflicten

Hoe zou jij je eigen conflict benoemen? Heb je een aanvaring,  is er ruis op de lijn,  zijn er storingen, heb je een duel of is er sprak van een ware veldslag?

Via het hieronder geplaatste schema kun je een inschatting maken in hoeverre je conflict is geëscaleerd. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. Op basis van de houding en het gedrag, kan je zelf een beoordeling maken waar je staat op de ladder en welke weg je kunt bewandelen om uit-je-conflict te komen.

  1. Relationele fase: dit zijn de 1e drie treden van links naar rechts. (WIN-WIN – in deze fase willen alle partijen herstel en behoud)
  2. Emotionele fase: dit bevat de middelste drie treden. (WIN-VERLIES – in deze fase willen partijen -onbewust- winnen van de ander) emoties spelen een grote rol.
  3. Vechtfase: dit zijn de laatste drie treden van de ladder. (VERLIES-VERLIES – fase, ofwel de ander moet verliezen, zelf als dit niet in het eigen belang is).

Zelf bied ik mensen conflict-coaching. Dit is een manier om conflictvaardiger te worden en eigenhandig uit het conflict te komen. Deze manier vindt ik vaak effectiever dan bijv. mediation. Een van de voordelen is dat je persoonlijk tools in handen krijgt die je -ook in eventueel volgende ‘duel’s’ kunnen helpen. Het maakt je krachtiger, zelfverzekerder en transparanter naar jezelf en de ander.

In sommige situaties zou het voor het proces wel beter zijn om (naast conflictcoaching) toch een mediation of een pendelmediation in te zetten.