De windrichtingen van het Inca Rijk

De windrichtingen van het Inca Rijk

Het Inca Rijk heeft vier archetypische krachtdieren. Elk archetypisch krachtdier symboliseert een ander type energie.

Grote slang 
De slang, moeder van het water, is het krachtdier van het Zuiden en symboliseert kennis, seksualiteit en genezing. In veel culturen is dit archetype het symbool van helers. De staf van de geneeskunde of caduceus wordt gevormd door twee slangen die rond een staf gevlochten zijn. In de westerse mythologie heeft de slang ons de vrucht van de boom der kennis gebracht. In het oosten is het de opgerolde slang van de Kundalini-energie.

De slang staat voor loslaten en onthechten. Het leert je om je eigen persoonlijke verleden los te laten, van je af te schudden, zoals slang haar huid afwerpt. Ook kan de slang ons helpen om zware energie en emoties van anderen van ons af te werpen. Het staat voor primaire levenskracht die de weg weet naar de diepste plaatsen binnenin onszelf. Zij helpt ons weer opnieuw te verbinden met de aarde.

De Jaguar
De Jaguar als krachdier van het westen kent de weg naar de wereld van mysterie en die ons leert om voorbij angst, agressie en de dood te gaan. Zij vertegenwoordigt de kringloop van het leven en dood en van vernieuwing en staat symbool van de levenskracht van de jungle en met alles wat groen is.

De jaguarenergie kan zware energieën uit het lichtend energieveld transformeren. Het oproepen van de jaguar kan emoties als woede, angst en verdriet verslinden en zware energieën veranderen in licht.

De jaguar staat symbool voor gezag en moed in de jacht of gevecht, maar is ook een krachtige spirituele metgezel voor sjamanen, die o.a. de sjamaan tegen boze geesten beschermt en op momenten dat hij zich tussen de aardse en geestelijke wereld heen en weer beweegt.

De Kolibrie 
De kolibrie van het noorden heeft de plaats van onze voorouders, grootmoeders en grootvaders met haar herinneringen en oude wijsheid. De voorouders die ons van achter de sluiers helpen en ons deze oude manieren te helpen herinneren.

De kolibrie is gelinkt aan ons derde oog of pijnappelklier. Het krachtdiertje is niet gebouwd voor lange vluchten, maar onderneemt jaarlijks toch weer een dappere reis. Het staat symbool voor het genieten van het leven, de nectar van het leven drinken.

Condor/ Adelaar;
De condor of adelaar is het archetype van het oosten, de plaats van de rijzende zon, de plaats van ons Zijn in wording, van onze oorsprong. De grote vleugels van de adelaar omvatten symbolisch het hart. Dit in combinatie met het vliegen op grote hoogte staat symbool voor het helder kunnen zien vanuit een hoger perspectief vanuit het hart. De adelaar helpt ons om onze vleugels te spreiden en ons vleugel aan vleugel  te leren vliegen met de Grote Geest zullen.


Naast de vier krachtdieren wordt er tijdens het opzetten van de gewijde ruimte ook moeder aarde en kosmos aangeroepen.

Moeder Aarde/ (Pachamama)
De aarde ook wel kosmische moeder genoemd draagt en voed ons. Zij schenkt ons overvloed en laat ons zien dat wij niets tekortkomen. Zij is in staat om onze zware energieën (hucha) in zich op te nemen en dit direct te composteren met voeding.

Kosmos
Staat tot vader hemel, vader zon, grootmoeder maan, sterrenbroeders en sterrenzusters. Vader zon (Inti Taita). Onze kosmische vader die ons levenskracht schenkt. Verlicht onze levens en door de kracht van zijn licht komen. Grootmoeder maan (Mama Kylla), brengt ons water in beweging, zorgt voor eb en vloed, die ons (innerlijke) water reinigt. Sterrenbroeders en zusters.
Net als in oude inheemse culturen verkrijgen wij steeds meer informatie van de sterren over de evolutie van de aarde, over alle verschillende dimensies en onze plaats in het geheel. Zij verbinden ons met onze bovenwereld enn met de Bron.