De pijnappelklier en spiritueel ontwaken.

De pijnappelklier en spiritueel ontwaken.

In oude spirituele stromingen wordt gewezen op de pijnappelklier (PAK) of epifyse als ‘derde oog’. In de Oosterse wereld wordt het derde oog gezien als portaal van helderziendheid en intuïtie. In de Egyptische traditie staat het bekend als het oog van Horus. Ook wordt verwezen naar de Pyramide van Cheops waarin zich de Koningskamer, Koninginnenkamer en een Galerij bevindt. Als we de piramide zien als het hoofd van een mens, dan ligt de koningskamer precies op de plaats van de pijnappelklier, de koninginnenkamer op de plaats van de hypofyse en de grote galerij op de plaats van de (hypo)thalamus. Deze piramide wordt in de mystiek-spiritueel tradities gezien als de plek waar inwijdingen en ‘spirituele reizen’ werden gemaakt.
En waar Jezus verwijst naar het ontsteken van je ‘innerlijke lamp’ in de evangeliën doelt hij op het belang van het activeren van de PAK.

Dit kleine kliertje in onze hersenen zal dienen als ‘kosmische antenne’ dat fijnstoffelijke energie kan ontvangen en die ons in contact kan brengen met een mystieke realiteit. Het zal de sleutel zijn tot ons spiritueel ontwaken. Ook in de wetenschap zijn er aanwijzingen dat de PAK een rol speelt in mystieke, paranormale en hallucinogene ervaringen. De PAK of de epifyse is verantwoordelijk voor ons dag- en nachtritme. Het produceert meerdere hormonen, zoals o.a.: serotonine, melatonine, pinoline en dimethyltryptamine (DMT). DMT is een van de krachtigste hallucinogene stoffen die de mens kent. Dit is dezelfde stof die voorkomt in ayahuasca. Dit is een traditioneel spiritueel plantaardig medicijn die tijdens ceremoniën wordt gebruikt door inheemse volken in het Amazonengebied.

Het activeren van de pijnappelklier wordt o.a. aangestuurd door de kundalini-energie, gesymboliseerd door het krachtdier slang die bij het heiligbeen ligt in ons bekken. Als deze ontwaakt stijgt het door de wervelkolom, zuivert de chakra’s en in het voorhoofd aangekomen activeert het de PAK. Dit geeft een gevoel van extase en een ontmoeting met de bron. Dit wordt ook wel het ‘heilig-huwelijk’ genoemd, dat doelt op de liefdevolle ontmoeting met onze schepper die je dan ervaart. Dit gevoel wordt veroorzaakt door het vrijkomen van het DMT en Amrita. Amrita is een zoete vloeistof die bekend staat voor de eeuwige jeugd en onsterfelijkheid.

Binnen het Inca Sjamanisme zijn er een aantal rituelen die gericht zijn op het ontwaken van deze kundaline-energie en daarmee de activatie van de PAK. Meditatie, maar ook verschillende inwijdingen zijn hier mede op gericht. Met het activeren ontstaat een diep bewustzijn, spiritueel ontwaken en een natuurlijk eigen kracht.

(Korte noot: het Inca Sjamanisme werkt niet met ayahuasca).


Lot BlokpoelSchrijfster: Lot Blokpoel

Als pelgrim bewandel en ontdek ik stap voor stap het aardse (innerlijk) leven. Zeilend en wandelend begeef ik me graag (vaak solo) door de natuur. Geïnspireerd en gevoed door een brede achtergrond, ondersteun ik vanuit mijn passie mensen met betekenis- en zingevingsvragen en in de zoektocht naar hun levensmissie.