Inca sjamanisme

Het Inca sjamanisme

Van 2017 t/m 2019 ben ik opgeleid in de Zuid-Amerikaanse sjamanistische traditie zoals die in de Andes wordt gepraktiseerd. Het Inca Sjamanisme is een eeuwenoude en vermoedelijk de oudste spirituele stroming op aarde. Het helpt mensen te helen en om te komen tot een spiritueel ontwaken die je brengt naar zelfverwezenlijking. De rituelen, de healings en de inwijdingen zorgen ervoor dat blokkades worden opgeheven een het innerlijke vuur tot ontplooiing kan komen.

Deze Inca of Q’ero Sjamanen zijn directe afstammelingen van de Inca’s en wonen in het centrale Andes gebergte in Peru. Ze leven in harmonie met de natuur in de overtuiging dat alles met elkaar verbonden is en dat alles bestaat uit levende energie die wordt aangestuurd door twee bronnen: de kosmos en de aarde. Zij gaan ervan uit dat ziektes en trauma’s zich vastzetten in het energieveld om ons lichaam heen. Dit zorgt voor een disbalans. Een sjamanistische behandelmethode kan verstorende invloeden in het energiesysteem van je lichaam schonen. Belemmerde blokkades en emoties komen vrij tijdens een sessie en worden uit je energiesysteem weggehaald. Een gezondheidsprobleem, een verstikkende relatie met iemand, maar ook angsten, emotionele of psychische klachten kunnen positief worden beïnvloed door een healing. Het Inca Sjamanisme een heel krachtige en effectieve manier om te ontwaken en je blauwdruk te (her)ontdekken. Je krijgt je gevoel van harmonie, innerlijke vrede en welzijn weer terug.


Het Inca sjamanisme is geen trance-sjamanisme. Tijdens de sessies is er wel sprake van een andere staat van bewustzijn, maar zijn zowel de afnemer als de sjamanistische coach zijn volledig bewust aanwezig.


Energieniveau’s
Binnen de sjamanistische wereld wordt ervan uitgegaan dat alles is bezield met een eigen energie en levenskracht: de aarde, de stenen, de bomen, de bergen, het water, de maan, de zon.

Naar de mens wordt gekeken op 4 niveau’s, namelijk:

  1. Energetische ofwel licht,
  2. Ziel: blauwdruk en het mystieke,
  3. Psyche: Mind: denken en emoties,
  4. Lichaam: materie/manifestatie.

Op het fysieke niveau is zichtbaar en de manifestatie die door de hogere niveaus wordt gerealiseerd. Het niveau daarna is die van de Mind (het psychische). Vervolgens volgt het niveau van het archetypische, waarbij de grote religies een rol spelen. Het energetische niveau dat zonder woorden en gedachten is, is volgens de sjamanen het hoogste niveau. Dit niveau kan alleen ervaren worden, maar niet begrepen en er is vooral veel licht. Verandering vindt plaats door de lagere niveau’s te informeren vanuit het energetisch niveau.


Sjamanistische healings

Er worden verschillende sjamanistische healings aangeboden, zoals:

Verschillende inwijdingswegen,

Alberto Villoldo van The four Winds society:


Opmerking: Deze energetische behandelingen bieden je ondersteuning daar waar dat mogelijk is, maar zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde. Bij klachten raad ik je aan dus altijd eerst naar je eigen huisarts te gaan