Het ruime sop kiezen

Het ruime sop kiezen (24 uurs coaching)

Wil je snelle stappen in jouw proces? Dan kan dat via deze intensive op het water. Onze ervaring tot nu toe is dat dit zeer intensief is en als een breekijzer werkt voor vastzittende patronen en overtuigingen. Het zijn juist deze belemmerende overtuigingen die het bezield leven en bezield werken bij mensen in de weg staan.

Het zeilen, een afwisseling tussen mentale en fysieke activiteit, het buiten zijn en het avontuur ondersteunen je in deze transformatie. Ons uitgangspunt is: zo binnen, zo buiten en zo buiten, zo binnen. Alles hangt met elkaar samen. Alles wat buiten je is, spiegelt je binnenste en je binnenste kleurt de buitenwereld. We kunnen dus veel over onszelf leren hetgeen we in de buitenwereld zien.

Tijdens deze dag zijn innerlijke en uiterlijke observaties en mindtraining belangrijke onderdelen. Je krijgt inzicht in je eigen terechte of onterechte conclusies en je krijgt handvatten aangereikt om een voor jou passende zielenkoers te varen.


Praktisch

  1. Datum in onderling overleg,
  2. locatie: Zeeland-Grevelingenmeer,
  3. Tijden: van 12:00 uur tot 12:00 uur.
  4. Warme kleding en regen kleding meenemen.

Er is een programma, maar we laten ons vooral meevoeren door de ‘wind’, het weer en het ‘tij’.


Tarieven:

  • 24 uurs coaching van 12:00 tot 12:00 uur de volgende dag met overnachting aan boord.
  • € 350,= p.p. De bedragen zijn inclusief btw voor particulieren en excl. b.t.w. voor bedrijven.

Opgeven via info@lotblokpoel.nl


Meer informatie