Gastcollege: Buitengewoon

Gastcollege: Buitengewoon

 1. Betreft: een interactief presentatie voor ouders en/of professionals in de zorg en speciaal onderwijs.
 2. Wanneer: tijdens bijv. een studiedag.
 3. Bron: o.a. Boek Buitengewoon, geschreven door Lot Blokpoel.

Een buitengewoon kind krijgen en opvoeden

Tijdens deze presentatie wordt inzicht gegeven in psychosociale aspecten die ouders kunnen tegenkomen als hun kind een handicap heeft. Betekenisgeving en chronische/levende rouw vormen hierin een belangrijk onderdeel. Dit wordt tijdens deze presentatie gerelateerd aan de gevoeligheid voor storingen tussen ouders en leerkrachten. Veel voorkomende spanningshaarden worden besproken, en hoe ga je hier als professional mee om? Soms een lastige, maar uitdagende klus. Dit gastcollege is interactief, waarbij deelnemers worden uitgedaagd om ‘out of the box’ te denken, en het uit de comfort zone te stappen.

De inhoud van de presentatie is gebaseerd op het boek Buitengewoon dat ik heb geschreven als moeder van een zoon met een handicap, eigen onderzoek onder ouders en leerkrachten, andere onderzoeken en literatuurstudie.


Inhoud:

Het is bedoeld voor professionals, leerkrachten, managementteams, ouders en hun directe omgeving, die betrokken zijn met mensen met een handicap. Er wordt op een toegankelijke wij­ze ingegaan op o.a. de volgende thema’s:

 1. Hoe wij betekenis geven,
 2. Diagnose, kraamtijd,
 3. Levende/chronische rouw/stress,
 4. Uitdagingen op de weg tijdens het opvoeden,
 5. Hechtingsproblemen,
 6. Coping stijlen,
 7. Conflictbronnen,
 8. Betekenis- en zingeving.

Er is bij afnemers van het college vaak de behoefte om dieper in te gegaan op één specifiek thema gerelateerd aan hun vakgebied. Dit kan altijd worden ingepast of vooraf in onderling overleg worden bepaald.


Doelen

 1. Verbinding tussen ouders en professionals.
 2. Inzicht krijgen in de belevingen van ouders.
 3. Meer inzicht in beweegredenen.
 4. Inzicht in conflictbronnen

Organisatie

 1. Maatwerk: de presentatie kan naar wens in onderling overleg vooraf worden toegespitst op een bepaald onder­deel of worden afgestemd op een voor uw organisatie relevant thema.
 2. Duur gastcollege: interactieve presentatie vanaf 2 uur.
  • Groepsgrootte: vanaf 4 tot max. 40 personen.
 3. Locatie: de bijeenkomst vindt plaats op de locatie die de opdrachtgever wenst binnen Neder­land of België.

Tarief op aanvraag via info@lotblokpoel.nl


Een greep uit de afnemers van het college:

 • Fontys Hogescholen (Eindhoven en Tilburg),
 • Zorginstellingen,
 • Scholen voor speciaal onderwijs,
 • Ouder/wooninitiatieven.