Gastcollege/presentatie: Buitengewoon

Presentatie : Buitengewoon

Betreft: een interactief presentatie voor ouders en/of professionals in de zorg en speciaal onderwijs.
Bron: o.a. Boek Buitengewoon, geschreven door Lot Blokpoel


Een buitengewoon kind krijgen en opvoeden

Een veelal onbekend terrein voor professionals. Het terrein waar ouders zich op begeven als ze een kind krijgen met een handicap. Wat speelt er in de hoofden en harten van deze ouders? Met welke emoties, (onbeantwoorde) vragen, de rol van de omgeving krijgt deze groep te maken? Hoe geven ouders betekenis aan hetgeen op hun pad is gekomen? En hoe kiezen ouders de meest geschikte koers in deze opvoeding. Allemaal thema’s die invloed hebben op het psychosociale welzijn van ouders. Dit alles leidt niet zelden tot onbegrip en miscommunicatie met professionals.

De inhoud van de presentatie is gebaseerd op het boek Buitengewoon en heeft als doel om een verbindend aspect te zijn tussen deze families en de professionele omgeving. De inhoud van het boek is gebaseerd op persoonlijke (werk)-ervaringen, literatuurstudie en (eigen) wetenschappelijk onderzoek.


Inhoud:

Het is bedoeld voor professionals, leerkrachten, managementteams, ouders en hun directe omgeving, die betrokken zijn met mensen met een handicap. Er wordt op een toegankelijke wij­ze ingegaan op o.a. de volgende thema’s:

 • Diagnose, kraamtijd,
 • Rouwprocessen,
 • Emoties,
 • Hechting en hechtingsproblemen,
 • Omgevingsfactoren,
 • Coping stijlen,
 • Conflictbronnen,
 • Betekenis- en zingeving.

Er is bij afnemers van het college vaak de behoefte om dieper in te gegaan op één specifiek thema gerelateerd aan hun vakgebied. Dit kan altijd worden ingepast of vooraf in onderling overleg worden bepaald.


Doelen

Presentatie:

 • Inzicht krijgen in de buitengewone belevingen en sociale- en psychische processen van ouders.
 • Meer herkenning en begrip voor ouders in hun beweegredenen.
 • Inzicht bij professionals waarom de communicatie met ouders gevoelig is voor storingen.

Presentatie met themagerichte workshop, bijv.:

 • Communicatie met ouders tijdens de kraamperiode.
 • Chronische levende rouwprocessen.
 • Inzicht bij ouders aangaande de soms lastige positie van professionals.
 • Ouders in de positie van (ervarings)deskundige over hun kind.
 • Hechtingsproblemen.
 • Conflictmanagement in organisaties met special needs.
 • Betekenis- en zingeving.

Organisatie

Maatwerk: de presentatie kan naar wens in onderling overleg vooraf worden toegespitst op een bepaald onder­deel of worden afgestemd op een voor uw organisatie relevant thema.
Max. groepsgrootte: 18 personen.
Duur: presentatie puur sang van ca. 1 ½ uur tot een dag of dagdeel.
Locatie: de bijeenkomst vindt plaats op de locatie die de opdrachtgever wenst binnen Neder­land of België.


Tarief op aanvraag via info@lotblokpoel.nl


Een greep uit de afnemers van het college:

 • Fontys Hogescholen (Eindhoven en Tilburg),
 • Meerdere zorginstellingen,
 • Scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4),
 • Ouder/wooninitiatieven.